KATILIM BİLGİLERİ

Fiyatlar ve Satış Koşulları

Komatek 2017

SATIŞ KOŞULLARI:

  1. KOMATEK 2017 Fuarı için yer rezervasyonları başlamıştır. Rezervasyonlar sırasında 2015 Fuarı katılımcılarına öncelik sağlanmış ve KOMATEK 2015 Fuarımızda katıldıkları alanın korunmasına dikkat edilmiştir. Diğer rezervasyonlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.
  2. KOMATEK 2017 Fuarında kullanılacak alanlar stand derinlikleri, genel yerleşim ve fuar alanının yapısı göz önünde bulundurularak 4 ana bölüme ayrılmıştır. Buna göre yerleşim planında renkli (A1) olarak belirtilmiş alan en az 100 m² en fazla1500 m² arasında açık stand alanına gereksinim duyacak firmalara tahsis edilecektir. A1 açık alanında renkle belirtilen bölüm ise OSTİM firmalarına tahsis edilmiştir. Yerleşim planında renkli (A2) olarak belirtilmiş alan en az 300 m² en çok 2000+ m² arasında açık stand alanına gereksinim duyacak olan firmalara tahsis edilecek olup stand derinlikleri 30 metredir. Yerleşim planında renkli (A3) olarak belirtilmiş alan en az 100 m² en çok 1000 m² arasında açık stand alanına gereksinim duyacak olan firmalara tahsis edilecek olup stand derinliği 10 metre ila 25 metredir.
  3. Yerleşim planında renkli (K) olarak belirtilmiş olan alan KOMATEK 2017 Fuarının Kapalı Alanıdır. K Holü içerisinde kırmızı karelerle belirtilen alan OSTİM de yerleşik firmalar için tahsis edilmiş olup OSTİM de yerleşik firmalar KOMATEK 2017 Fuarına bu alanda katılacaklardır.
  4. KOMATEK 2017 Fuarı için yapılacak rezervasyonlar en fazla iki hafta tutulacaktır. Bu zaman zarfında Sözleşmeye bağlanmamış olan rezervasyonlar geçerli olmayacak ve bu alanlar sıradaki yer talep eden başka bir firmaya verilecektir.
  5. Satış fiyatları 1 Kasım 2016 tarihine kadar tamamlanmış bulunan sözleşmeler için sözleşme bedelinin yarısının sözleşme ile diğer yarısının en geç 31 Aralık 2016 da ödenmesi koşulu ile geçerlidir. Bu tarihe kadar yapılan sözleşmelerde yerli firmalara ödeme kolaylığı açısından sözleşme tarihinden başlayarak Mayıs 2017 ye kadar en çok 9 eşit taksitle ödenmesi olanağı getirilmiştir. Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
  6. Kapalı alanda standsız yer alan katılımcılara sadece sınırları belirlenmiş olan stand alanı asfalt zemin olarak teslim edilecek ve katılımcılar bu alanı kendileri dekore edeceklerdir. Kapalı alanda standlı yer alan katılımcılara tahsis edilen stand alanları stand duvarları 1m x 2,48m lik MDF paneller ile kurulmak üzere zemini rib halı, stand alnında firma ismi standart yazı ile yazılmış olarak, beher 3 m² ye 100W lık spot ile aydınlatılmış ve 220V/2KW enerji bir adet 3lü prizde sağlanmak üzere teslim edilecektir.
  7. Açık alanda yer alacak firmalara sınırları belirlenmiş alanları asfalt/beton ve/veya sıkıştırılmış toprak/stabilize zeminde teslim edilecektir. A1 Alanının bazı kesimlerinde kot farkı bulunmaktadır.
  8. Ölçekler açık alanda 25m² (5x5m) olarak, kapalı alanda ise 1 m² (1x1m) olarak verilmiştir.
Açık Alan
100 - 500 m2
200,00 TL/m2
501 - 1000 m2
185,00 TL/m2
1001+ m2
155,00 TL/m2
Kapalı Alan
Standlı
510,00 TL/m2
Standsız
450,00 TL/m2